تبلیغات

188 - هم پوشانی ( اور لب ایزو گام )

۰
188 - هم پوشانی ( اور لب ایزو گام )
188 - هم پوشانی ( اور لب ایزو گام )

179 - زاویه ای که لایه با شمال مغناطیسی می سازد امتداد لایه و زاویه ی بزرگ ترین شیب هر لایه با صفحه ی افقی را شیب صفحه می گویند . ( اکتشاف معدن )

۰
179 - زاویه ای که لایه با شمال مغناطیسی می سازد امتداد لایه و زاویه ی بزرگ ترین شیب هر لایه با صفحه ی افقی را شیب صفحه می گویند . ( اکتشاف معدن )
179 - زاویه ای که لایه با شمال مغناطیسی می سازد امتداد لایه و زاویه ی بزرگ ترین شیب هر لایه با صفحه ی افقی را شیب صفحه می گویند . ( اکتشاف معدن )

178 - در ماهواره ها ، سنجنده ها می توانند یک دوربین یا رادیو متری باشند . ( اکتشاف معدن )

۰
178 - در ماهواره ها ، سنجنده ها می توانند یک دوربین یا رادیو متری باشند . ( اکتشاف معدن )
178 - در ماهواره ها ، سنجنده ها می توانند یک دوربین یا رادیو متری باشند . ( اکتشاف معدن )

177 - مرحله ی باز سازی معدن در فاز پس از استخراج می باشد . ( اکتشاف معدن )

۰
177 - مرحله ی باز سازی معدن در فاز پس از استخراج می باشد . ( اکتشاف معدن )
177 - مرحله ی باز سازی معدن در فاز پس از استخراج می باشد . ( اکتشاف معدن )

173 - تعریف دویل . ( اکتشاف معدن )

۰
173 - تعریف دویل . ( اکتشاف معدن )
173 - تعریف دویل . ( اکتشاف معدن )
+ نوشته شده توسط رضا علیاری در ، ۵ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: دبیری زمین شناسی، نکته های دبیری زمین شناسی، فنی و حرفه ای ( دروس مرتبطه ی زمین شناسی )، اکتشاف معدن
برچسب‌ها: تعریف دویل، دویل، اکتشاف معدن، حفریه
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها