تبلیغات

170 - سنگ آهک میز بانی مناسب برای ذخایر سرب و روی . ( زمین شناسی یازدهم )

۰
170 - سنگ آهک میز بانی مناسب برای ذخایر سرب و روی . ( زمین شناسی یازدهم )
170 - سنگ آهک میز بانی مناسب برای ذخایر سرب و روی . ( زمین شناسی یازدهم )
+ نوشته شده توسط رضا علیاری در ، ۶ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: زمین شناسی یازدهم، پرسش چهار گزینه ای زمین شناسی یازدهم، سوال های امتحانی زمین شناسی یازدهم
برچسب‌ها: سنگ آهک، سرب، روی، میزبان مناسب، ذخایر سرب و روی

169 - زمین شناسی یازدهم تجربی - خصوصیات گوهر ها .

۰
169 - زمین شناسی یازدهم تجربی - خصوصیات گوهر ها .
169 - زمین شناسی یازدهم تجربی - خصوصیات گوهر ها .

164 - سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم . فصل چهارم .

۰
164 - سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم . فصل چهارم .
164 - سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم . فصل چهارم .

132 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . خرداد 1383 . زمین شناسی چهارم . 1388 .

۱
132 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . خرداد 1383 . زمین شناسی چهارم . 1388 .
132 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . خرداد 1383 . زمین شناسی چهارم . 1388 .
+ نوشته شده توسط رضا علیاری در ، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: زمین شناسی یازدهم، سوال های امتحانی زمین شناسی یازدهم
برچسب‌ها: تغییرات دمای سالیانه، شهر کرمان، بندر عباس، فاصله، دریا، زمین شناسی سوم، زمین شناسی چهارم

128 - تست از فصل 4 زمین شناسی یازدهم .

۰
128 - تست از فصل 4 زمین شناسی یازدهم .
128 - تست از فصل 4 زمین شناسی یازدهم .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها