تبلیغات

189 - ابو بکر کرجی ( مفاخر ایرانی )

۰
189 - ابو بکر کرجی ( مفاخر ایرانی )
189 - ابو بکر کرجی ( مفاخر ایرانی )

مستشرق

لغت نامه ی دهخدا

مستشرق . [ م ُ ت َ رِ ](ع ص ) روشن و تابان . (غیاث ). || شرق شناس .خاورشناس . عالم و محقق و دانا به مسائل مشرق زمین .

187 - فرمولاتیوه ی آب دهی ( دبی ) زمین شناسی یازدهم .

۰
187 - فرمولاتیوه ی آب دهی ( دبی ) زمین شناسی یازدهم .
187 - فرمولاتیوه ی آب دهی ( دبی ) زمین شناسی یازدهم .

184 - اصل های کلی پیوند های شیمیایی .

۰
184 - اصل های کلی پیوند های شیمیایی .
24 - اصل های کلی پیوند های شیمیایی .
 
قابل بحث کلاسی در زمین شناسی یازدهم .

167 - نکته ی کنکوری - زمین شناسی یازدهم - نظام قدیم .

۰
167 - نکته ی کنکوری - زمین شناسی یازدهم - نظام قدیم .
167 - نکته ی کنکوری - زمین شناسی یازدهم - نظام قدیم .

165 - منطقه ی مویین - زمین شناسی یازدهم - فصل سوم .

۰
165 - منطقه ی مویین - زمین شناسی یازدهم - فصل سوم .
165 - منطقه ی مویین - زمین شناسی یازدهم - فصل سوم .
+ نوشته شده توسط رضا علیاری در ، ۵ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: زمین شناسی یازدهم، درس کوتاه های زمین شناسی یازدهم
برچسب‌ها: منطقه ی مویین، زمین شناسی یازدهم، آموزش زمین شناسی یازدهم، آب مویین، رسوبات، سنگ ها
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها