تبلیغات

170 - سنگ آهک میز بانی مناسب برای ذخایر سرب و روی . ( زمین شناسی یازدهم )

۰
170 - سنگ آهک میز بانی مناسب برای ذخایر سرب و روی . ( زمین شناسی یازدهم )
170 - سنگ آهک میز بانی مناسب برای ذخایر سرب و روی . ( زمین شناسی یازدهم )
+ نوشته شده توسط رضا علیاری در ، ۶ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: زمین شناسی یازدهم، پرسش چهار گزینه ای زمین شناسی یازدهم، سوال های امتحانی زمین شناسی یازدهم
برچسب‌ها: سنگ آهک، سرب، روی، میزبان مناسب، ذخایر سرب و روی

169 - زمین شناسی یازدهم تجربی - خصوصیات گوهر ها .

۰
169 - زمین شناسی یازدهم تجربی - خصوصیات گوهر ها .
169 - زمین شناسی یازدهم تجربی - خصوصیات گوهر ها .

168 - تست از مهاجرت ثانویه ی نفت . ( زمین شناسی یازدهم )

۰
168 - تست از مهاجرت ثانویه ی نفت . ( زمین شناسی یازدهم )
168 - تست از مهاجرت ثانویه ی نفت . ( زمین شناسی یازدهم )

138 - تست زمین شناسی یازدهم . زمین شناسی سوم . 1397 .

۰
138 - تست زمین شناسی یازدهم . زمین شناسی سوم . 1397 .
138 - تست زمین شناسی یازدهم . زمین شناسی سوم . 1397 .

128 - تست از فصل 4 زمین شناسی یازدهم .

۰
128 - تست از فصل 4 زمین شناسی یازدهم .
128 - تست از فصل 4 زمین شناسی یازدهم .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها