تبلیغات

186 - شکل ساختار زمین .

۱
186 - شکل ساختار زمین .
186 - شکل ساختار زمین .

109 - طبقه بندی کانی ها بر اساس ترکیب شیمیایی .

۱
109 - طبقه بندی کانی ها بر اساس ترکیب شیمیایی .
109 - طبقه بندی کانی ها بر اساس ترکیب شیمیایی .

79 - تست در رابطه با پشته های میان کوه های اقیانوسی .

۱
79 - تست در رابطه با پشته های میان کوه های اقیانوسی .
79 - تست در رابطه با پشته های میان کوه های اقیانوسی .

78 - تست از نتایج حاصل از اندازه گیری در صد وزنی Fe . ( بی هنجاری مثبت )

۰
78 - تست از نتایج حاصل از اندازه گیری در صد وزنی Fe . ( بی هنجاری مثبت )
78 - تست از نتایج حاصل از اندازه گیری در صد وزنی Fe . ( بی هنجاری مثبت )

47 - تست از دیدن خورشید نیمه شب .

۰
47 - تست از دیدن خورشید نیمه شب .
47 - تست از دیدن خورشید نیمه شب .
+ نوشته شده توسط رضا علیاری در ، ۷ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: زمین شناسی یازدهم، پرسش چهار گزینه ای زمین شناسی یازدهم، شکل های زمین شناسی یازدهم
برچسب‌ها: زمین شناسی یازدهم، کنکور زمین شناسی یازدهم
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها