تبلیغات

111 - جدول طبقه بندی کانی ها بر اساس ترکیب شیمیایی .

۱
111 - جدول طبقه بندی کانی ها بر اساس ترکیب شیمیایی .
111 - جدول طبقه بندی کانی ها بر اساس ترکیب شیمیایی .

74 - انواع خاک مناطق اقلیمی .

۱
74 - انواع خاک مناطق اقلیمی .
74 - انواع خاک مناطق اقلیمی .

73 - ذره های خاک .

۱
73 - ذره های خاک .
73 - ذره های خاک .

27 - جدول سنگ های رسوبی .

۰
27 - جدول سنگ های رسوبی .
27 - جدول سنگ های رسوبی .
+ نوشته شده توسط رضا علیاری در ، ۱۸ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: زمین شناسی یازدهم، جدول های زمین شناسی یازدهم، زمین شناسی سوم و چهارم، جدول های زمین شناسی سوم و چهارم
برچسب‌ها: سنگ های رسوبی

3 - سنگ های رسوبی .

۱
3 - سنگ های رسوبی .
3 - سنگ های رسوبی .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها