تبلیغات

193 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . ( شهریور 1397 ) ( داخل )

۰
193 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . ( شهریور 1397 ) ( داخل )
193 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . ( شهریور 1397 ) ( داخل )

192 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . ( شهریور 1397 ) ( داخل )

۰
192 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . ( شهریور 1397 ) ( داخل )
192 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . ( شهریور 1397 ) ( داخل )

191 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . ( شهریور 1397 ) ( داخل )

۰
191 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . ( شهریور 1397 ) ( داخل )
191 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . ( شهریور 1397 ) ( داخل )
+ نوشته شده توسط رضا علیاری در ، ۱۳ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: زمین شناسی سوم و چهارم، سوال های امتحانی زمین شناسی سوم و چهارم
برچسب‌ها: معادل بیرونی دیوریت، آندزیت، سوال امتحانی زمین شناسی سوم

190 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . ( شهریور 1397 )

۰
190 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . ( شهریور 1397 )
190 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . ( شهریور 1397 )
+ نوشته شده توسط رضا علیاری در ، ۱۴ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: زمین شناسی سوم و چهارم، سوال های امتحانی زمین شناسی سوم و چهارم
برچسب‌ها: سوال امتحانی زمین شناسی سوم، تکتونیک، بافت سنگ، فشار محصور کننده، تلماسه

189 - ابو بکر کرجی ( مفاخر ایرانی )

۰
189 - ابو بکر کرجی ( مفاخر ایرانی )
189 - ابو بکر کرجی ( مفاخر ایرانی )

مستشرق

لغت نامه ی دهخدا

مستشرق . [ م ُ ت َ رِ ](ع ص ) روشن و تابان . (غیاث ). || شرق شناس .خاورشناس . عالم و محقق و دانا به مسائل مشرق زمین .

نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها