تبلیغات

173 - تعریف دویل . ( اکتشاف معدن )

۰
173 - تعریف دویل . ( اکتشاف معدن )
173 - تعریف دویل . ( اکتشاف معدن )
+ نوشته شده توسط رضا علیاری در ، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: دبیری زمین شناسی، نکته های دبیری زمین شناسی، فنی و حرفه ای ( دروس مرتبطه ی زمین شناسی )، اکتشاف معدن
برچسب‌ها: تعریف دویل، دویل، اکتشاف معدن، حفریه

172 - کار برد های مهم کانی ژیپس .

۰
172 - کار برد های مهم کانی ژیپس .
172 - کار برد های مهم کانی ژیپس .

171 - کار برد های مهم کانی اُلیوین .

۱
171 - کار برد های مهم کانی اُلیوین .
171 - کار برد های مهم کانی اُلیوین .

170 - سنگ آهک میز بانی مناسب برای ذخایر سرب و روی . ( زمین شناسی یازدهم )

۰
170 - سنگ آهک میز بانی مناسب برای ذخایر سرب و روی . ( زمین شناسی یازدهم )
170 - سنگ آهک میز بانی مناسب برای ذخایر سرب و روی . ( زمین شناسی یازدهم )
+ نوشته شده توسط رضا علیاری در ، ۴ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: زمین شناسی یازدهم، پرسش چهار گزینه ای زمین شناسی یازدهم، سوال های امتحانی زمین شناسی یازدهم
برچسب‌ها: سنگ آهک، سرب، روی، میزبان مناسب، ذخایر سرب و روی

169 - زمین شناسی یازدهم تجربی - خصوصیات گوهر ها .

۰
169 - زمین شناسی یازدهم تجربی - خصوصیات گوهر ها .
169 - زمین شناسی یازدهم تجربی - خصوصیات گوهر ها .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها