تبلیغات

168 - تست از مهاجرت ثانویه ی نفت . ( زمین شناسی یازدهم )

۰
168 - تست از مهاجرت ثانویه ی نفت . ( زمین شناسی یازدهم )
168 - تست از مهاجرت ثانویه ی نفت . ( زمین شناسی یازدهم )

167 - نکته ی کنکوری - زمین شناسی یازدهم - نظام قدیم .

۰
167 - نکته ی کنکوری - زمین شناسی یازدهم - نظام قدیم .
167 - نکته ی کنکوری - زمین شناسی یازدهم - نظام قدیم .

166 - زمین شناسی یازدهم + نظام قدیم .

۰
166 - زمین شناسی یازدهم + نظام قدیم .
166 - زمین شناسی یازدهم + نظام قدیم .

165 - منطقه ی مویین - زمین شناسی یازدهم - فصل سوم .

۰
165 - منطقه ی مویین - زمین شناسی یازدهم - فصل سوم .
165 - منطقه ی مویین - زمین شناسی یازدهم - فصل سوم .
+ نوشته شده توسط رضا علیاری در ، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: زمین شناسی یازدهم، درس کوتاه های زمین شناسی یازدهم
برچسب‌ها: منطقه ی مویین، زمین شناسی یازدهم، آموزش زمین شناسی یازدهم، آب مویین، رسوبات، سنگ ها

164 - سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم . فصل چهارم .

۰
164 - سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم . فصل چهارم .
164 - سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم . فصل چهارم .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها