تبلیغات

198 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم ( خرداد 1397 ) ( داخل )

۰
198 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم ( خرداد 1397 ) ( داخل )
198 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم ( خرداد 1397 ) ( داخل )
+ نوشته شده توسط رضا علیاری در ، ۴۳ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: زمین شناسی سوم و چهارم، سوال های امتحانی زمین شناسی سوم و چهارم
برچسب‌ها: زمین شناسی سوم، خاک، سوال امتحانی زمین شناسی سوم، تیل، ریف، خاک مناطق سرد

196 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم ( خرداد 1396 ) ( داخل )

۰
196 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم ( خرداد 1396 ) ( داخل )
196 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم ( خرداد 1396 ) ( داخل )
+ نوشته شده توسط رضا علیاری در ، ۳۸ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: زمین شناسی سوم و چهارم، سوال های امتحانی زمین شناسی سوم و چهارم
برچسب‌ها: سوال امتحانی زمین شناسی سوم، فولیاسیون، فرسایش قهقرایی، تیل
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها