تبلیغات

198 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم ( خرداد 1397 ) ( داخل )

۰
198 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم ( خرداد 1397 ) ( داخل )
198 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم ( خرداد 1397 ) ( داخل )
+ نوشته شده توسط رضا علیاری در ، ۵۵ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: زمین شناسی سوم و چهارم، سوال های امتحانی زمین شناسی سوم و چهارم
برچسب‌ها: زمین شناسی سوم، خاک، سوال امتحانی زمین شناسی سوم، تیل، ریف، خاک مناطق سرد

125 - سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم - فصل 3 . 1397 .

۰
125 - سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم - فصل 3 . 1397 .
125 - سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم - فصل 3 . 1397 .
+ نوشته شده توسط رضا علیاری در ، ۳ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: زمین شناسی یازدهم، سوال های امتحانی زمین شناسی یازدهم
برچسب‌ها: زمین شناسی یازدهم، در صد تخلخل خاک، درصد تخلخل سنگ، سنگ، خاک، تخلخل

6 - راه های طبیعی خروج آب از زیر زمین .

۱
6 - راه های طبیعی خروج آب از زیر زمین .
6 - راه های طبیعی خروج آب از زیر زمین .

زمین شناسی فیزیکی پیام نور - فصل سوم زمین شناسی 11 .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها