تبلیغات

182 - محاسبه ی شیب متوسط دو نقطه ی A و B .

۰
182 - محاسبه ی شیب متوسط دو نقطه ی A و B .
182 - محاسبه ی شیب متوسط دو نقطه ی A و B . ( این تصویر به صورت تمیز و تایپ شده در دسترس قرار خواهد گرفت . + مورد های دیگر )

166 - زمین شناسی یازدهم + نظام قدیم .

۰
166 - زمین شناسی یازدهم + نظام قدیم .
166 - زمین شناسی یازدهم + نظام قدیم .

157 - نکته ی کنکوری - کار شناسی + ارشد + دبیری زمین شناسی .

۰
157 - نکته ی کنکوری - کار شناسی + ارشد + دبیری زمین شناسی .
157 - نکته ی کنکوری - کار شناسی + ارشد + دبیری زمین شناسی .

137 - تست از لایه های سفید و سیاه در گنیس . زمین شناسی دبیری . 1395 .

۱
137 - تست از لایه های سفید و سیاه در گنیس . زمین شناسی دبیری . 1395 .
137 - تست از لایه های سفید و سیاه در گنیس . زمین شناسی دبیری . 1395 .

136 - ویژگی سنگ واره ی راهنما . تست زمین شناسی پیش . گزینه ی 2 .

۰
136 - ویژگی سنگ واره ی راهنما . تست زمین شناسی پیش . گزینه ی 2 .
136 - ویژگی سنگ واره ی راهنما . تست زمین شناسی پیش . گزینه ی 2 .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها