تبلیغات

167 - نکته ی کنکوری - زمین شناسی یازدهم - نظام قدیم .

۰
167 - نکته ی کنکوری - زمین شناسی یازدهم - نظام قدیم .
167 - نکته ی کنکوری - زمین شناسی یازدهم - نظام قدیم .

106 - زمین شناسی یازدهم . تفاوت سطح ایستابی با سطح پیزومتریک در لایه های آب دار .

۰
106 - زمین شناسی یازدهم . تفاوت سطح ایستابی با سطح پیزومتریک در لایه های آب دار .
106 - زمین شناسی یازدهم . تفاوت سطح ایستابی با سطح پیزومتریک در لایه های آب دار .

88 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . خرداد 1382 .

۰
88 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . خرداد 1382 .
88 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . خرداد 1382 .

6 - راه های طبیعی خروج آب از زیر زمین .

۱
6 - راه های طبیعی خروج آب از زیر زمین .
6 - راه های طبیعی خروج آب از زیر زمین .

زمین شناسی فیزیکی پیام نور - فصل سوم زمین شناسی 11 .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها