تبلیغات

149 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . خرداد 1383 . تغییر رشته و خارج . 1395 .

۰
149 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . خرداد 1383 . تغییر رشته و خارج . 1395 .
149 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم . خرداد 1383 . تغییر رشته و خارج . 1395 .

66 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم - 1397 .

۱
66 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم - 1397 .
66 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم - 1397 . سنگ های رسوبی .
+ نوشته شده توسط رضا علیاری در ، ۳ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: زمین شناسی سوم و چهارم، سوال های امتحانی زمین شناسی سوم و چهارم
برچسب‌ها: سنگ های رسوبی، سوال امتحانی زمین شناسی سوم

57 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم - خرداد 1382 .

۰
57 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم - خرداد 1382 .
57 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم - خرداد 1382 .

27 - جدول سنگ های رسوبی .

۰
27 - جدول سنگ های رسوبی .
27 - جدول سنگ های رسوبی .
+ نوشته شده توسط رضا علیاری در ، ۱۸ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: زمین شناسی یازدهم، جدول های زمین شناسی یازدهم، زمین شناسی سوم و چهارم، جدول های زمین شناسی سوم و چهارم
برچسب‌ها: سنگ های رسوبی

4 - نکته ی کنکوری - کارشناسی + ارشد + دبیری زمین شناسی .

۱
4 - نکته ی کنکوری - کارشناسی + ارشد + دبیری زمین شناسی .
4 - نکته ی کنکوری - کارشناسی + ارشد + دبیری زمین شناسی .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها