تبلیغات

165 - منطقه ی مویین - زمین شناسی یازدهم - فصل سوم .

۰
165 - منطقه ی مویین - زمین شناسی یازدهم - فصل سوم .
165 - منطقه ی مویین - زمین شناسی یازدهم - فصل سوم .
+ نوشته شده توسط رضا علیاری در ، ۵ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: زمین شناسی یازدهم، درس کوتاه های زمین شناسی یازدهم
برچسب‌ها: منطقه ی مویین، زمین شناسی یازدهم، آموزش زمین شناسی یازدهم، آب مویین، رسوبات، سنگ ها

140 - تست از دما در نرم کره .

۰
140 - تست از دما در نرم کره .
140 - تست از دما در نرم کره .

57 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم - خرداد 1382 .

۰
57 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم - خرداد 1382 .
57 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم - خرداد 1382 .

56 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم - خرداد 1382 .

۰
56 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم - خرداد 1382 .
56 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم - خرداد 1382 .

12 - شکل سنگ ها از چگونگی تشکیل آن ها حکایت می کند .

۰
12 - شکل سنگ ها از چگونگی تشکیل آن ها حکایت می کند .
12 - شکل سنگ ها از چگونگی تشکیل آن ها حکایت می کند .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها