تبلیغات

125 - سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم - فصل 3 . 1397 .

۰
125 - سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم - فصل 3 . 1397 .
125 - سوال امتحانی زمین شناسی یازدهم - فصل 3 . 1397 .
+ نوشته شده توسط رضا علیاری در ، ۳ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: زمین شناسی یازدهم، سوال های امتحانی زمین شناسی یازدهم
برچسب‌ها: زمین شناسی یازدهم، در صد تخلخل خاک، درصد تخلخل سنگ، سنگ، خاک، تخلخل

56 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم - خرداد 1382 .

۰
56 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم - خرداد 1382 .
56 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم - خرداد 1382 .

3 - سنگ های رسوبی .

۱
3 - سنگ های رسوبی .
3 - سنگ های رسوبی .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها