تبلیغات

163 - علوم زمین . 1397 . دبیرستان های تهران .

۰
163 - علوم زمین . 1397 . دبیرستان های تهران .
163 - علوم زمین . 1397 . دبیرستان های تهران .
+ نوشته شده توسط رضا علیاری در ، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: زمین شناسی سوم و چهارم، سوال های امتحانی زمین شناسی سوم و چهارم
برچسب‌ها: واکنش، تنش، علوم زمین، خمیری، شکستگی، سوال امتحانی علوم زمین

160 - سوال علوم زمین . 1397 . تعریف سطح گسل .

۰
160 - سوال علوم زمین . 1397 . تعریف سطح گسل .
160 - سوال علوم زمین . 1397 . تعریف سطح گسل .
+ نوشته شده توسط رضا علیاری در ، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: زمین شناسی سوم و چهارم، سوال های امتحانی زمین شناسی سوم و چهارم
برچسب‌ها: علوم زمین، سوال امتحانی علوم زمین، گسل، سطح گسل، تعریف سطح گسل

5 - سوال امتحانی علوم زمین - 1397 .

۱
5 - سوال امتحانی علوم زمین - 1397 .
5 - سوال امتحانی علوم زمین - 1397 .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها