تبلیغات

196 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم ( خرداد 1396 ) ( داخل )

۰
196 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم ( خرداد 1396 ) ( داخل )
196 - سوال امتحانی زمین شناسی سوم ( خرداد 1396 ) ( داخل )
+ نوشته شده توسط رضا علیاری در ، ۳۸ بازدید ، بدون دیدگاه
موضوعات: زمین شناسی سوم و چهارم، سوال های امتحانی زمین شناسی سوم و چهارم
برچسب‌ها: سوال امتحانی زمین شناسی سوم، فولیاسیون، فرسایش قهقرایی، تیل

101 - منظور از فولیاسون در سنگ دگرگونی .

۰
101 - منظور از فولیاسون در سنگ دگرگونی .
101 - منظور از فولیاسون در سنگ دگرگونی .
نوشته‌های اخیر
نظرات اخیر برای نوشته‌ها